Obowiązujące przepisy 

» Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003r. Nr 124 poz. 1151 z późn. zm.) - pobierz

» Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003r. Nr 124 poz. 1152 z późn. zm.) - pobierz

» Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16. poz. 93 z późn. zm.)

» Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124 poz. 1153 z późn. zm.)

» Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2003r. Nr 124. poz 1154 z późn.zm.) 

» Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń OC

» Ogólne warunki dobrowolnych ubezpieczeńKONTRAKTO
Dochodzenie Odszkodowań

Janusz Sokołowski
ul. Kruczkowskiego 3 
15-703 Białystok
tel/fax 85 6514447
kom. 531038848
mail: biuro@kontrakto.pl


Copyright © www.odszkodowania-bialystok.pl Created by Rutcom