Dokumenty do pobrania:

» Ustawa z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej  (Dz. U. z 2015r. poz.1844 z póź. zm.;j.t Dz. U. z 2021r. poz. 1130) - pobierz

» Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2003 Nr 124 poz. 1152 z późn. zm.; j.t. Dz.  U. z 2021 r. poz. 854) - pobierz

» Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 z poźn.  zm.; j.t.  Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) - pobierz

» Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 1960 Nr 30 poz. 168 z późn. zm. ; j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) - pobierz

» Obowiązki zakładu ubezpieczeń w procesie likwidacji szkód osobowych - pobierzKONTRAKTO
Dochodzenie Odszkodowań

Janusz Sokołowski
ul. Kruczkowskiego 3 
15-703 Białystok
tel/fax 85 6514447
kom. 531038848
mail: biuro@kontrakto.pl


Copyright © www.odszkodowania-bialystok.pl Created by Rutcom